Aylar: Ekim 2019

Cumhuriyet Kadını

Cumhuriyet medeni kanunu getirdi, kadınların sosyal hayata ve iş yaşamına katılımını sağladı. Dönemi için son derece radikal adımlar atarak kadınları neredeyse erkeklerle eşit konuma taşıdı. Evet “neredeyse” ve evet “dönemine göre”. Bugün kadın haklarından bahsederken temel referans noktamız halen 1934. Kadınlara dünyada ilk seçme ve seçilme hakkı tanınan ülkelerden birinde yaşıyoruz. Peki bunca yıl sonra…

Read more Cumhuriyet Kadını